In 't Wasdom

voetnootonline

Voetnootonline

Voetnootonline is de opvolger van bolas, de tool voor het opslaan en delen van bronnen (boeken, journals, tijdschriften, kranten etc.). Voetnootonline maakt het simpel om (digitale) informatie te voorzien van voet- en eindnoten en een bronnenlijst (vlg. de APA-norm, 6e en 7e editie). Via een QR-code zijn de gebruikte bronnen (incl. vindplaatsen) direct te traceren en evt. raadplegen.

Voetnootonline komt in februari 2023 beschikbaar voor onderzoekers, studenten en andere belangstellenden. Bestaande gebruikers van bolas maken tot februari gebruik van een offline versie van bolas.

Met de tool voetnootonline is het eenvoudig om de gebruikte bronnen weer te geven (incl. aantekeningen over en verwijzingen naar de bron). Het is immers belangrijk om de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te controleren. Zo kan de lezer gemakkelijk nagaan waarop de informatie is gebaseerd.

De veelgebruikte bolasknop – voor het opslaan en delen van informatie – komt op termijn ook beschikbaar voor gebruikers van voetnootonline.

Dat geldt ook voor de zgn. QR-code waarmee gebruikers van bookmanager gemakkelijk hun bronnencollecties (incl. informatie en gebruikte bronnen) kunnen delen met anderen.

Voetnootonline en bookmanager maken deel uit van producten die In ’t Wasdom werden ontwikkeld. In ’t Wasdom is vanaf januari 2023 de fysieke plek waar ook het antiquariaat Cornelissen & De Jong is gevestigd. Het antiquariaat plukt uiteraard ook de vruchten van deze samenwerking.


Klik op het rode, gele of blauwe logo voor een bezoek aan de afzonderlijke websites van het antiquariaat Cornelissen & De Jong, voetnootonline en/of bookmanager. Vanaf januari 2023 allen gevestigd In ’t Wasdom.